โค้ดสีแชทรูมXAT สถานะแม่สีทุกตัว บอกลักษณะต่าง ติดตั้งง่ายXAT

 

Photobucket

โค้ดสถานะติดบอร์ดแชทXAT

 

 

 

หน้าแรก : http://theroomxat.ueuo.com